Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Hisingsbron och segelbåt innan 9/5

Nyheter, Styrelsen Informerar Posted on mån, mars 29, 2021 19:57

Nu har vi fått mer konkret information om vad som gäller för Hisingsbron och dess ”höjdläge” fram tills 9 maj.

Kortfattat gäller att bron fram till nämnda datum generellt står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 meter. På grund av återstående tester/arbeten kan det dock under vissa perioder bli så att bron står i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 meter.

Du som har en fritidsbåt som ska passera Hisingsbron och inte kommer under nämnda 12 meter uppmanas kontakta brovakten på VHS-kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning.

Ytterligare information om vad som gäller finns på följande sajt:

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/farledsavstangningar-och-framkomli/

/StyrelsenTidtabell Nya Hisingsbron från 9/5 2021

Nyheter Posted on sön, mars 14, 2021 01:01
Nya Hisingsbron

Hisingsbron har i nedsänkt läge en segelfri höjd på 12 meter. För de fritidsbåtar som inte kan passera under Hisingsbron då den är i nedsänkt läge kommer öppning ske enligt nedanstående schema, när bron väl är i drift.


HISINGSBRON KOMMER ATT ÖPPNAS FÖR FRITIDSSJÖFARTEN VID FÖLJANDE KLOCKSLAG

Öppning sker för fritidssjöfarten varje dygn, året runt på följande sex fasta klockslag:
– Klockan 05.50
– Klockan 09.20
– Klockan 11.20
– Klockan 14.50
– Klockan 18.20
– Klockan 20.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande två fasta klockslag:
– Klockan 07.20
– Klockan 16.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten under sommartid* på följande fasta klockslag:
– Klockan 13.20

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


FÖLJANDE GÄLLER FÖR BROÖPPNINGARNA

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning. Syftet med spärrtiderna är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Varje broöppning varar i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

Fritidsbåtar uppmanas att vara på plats i god tid innan en planerad broöppning.

Öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidssjöfarten hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Precis som idag kommer dock järnvägstrafiken att ha företräde över Marieholmsbroarna, vilket innebär att synkronisering inte alltid är möjlig.

Första perioden är Götaälvbron i drift parallellt med Hisingsbron. De fritidsbåtar som behöver öppning av Götaälvbron begär det på samma sätt som tidigare, det vill säga via anrop till broförare.

Tillfälliga angörningsplatser för fritidsbåtar som inväntar broöppning finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

För yrkessjöfarten gäller inga fasta öppningstider för Hisingsbron. Istället sker öppning av bron via anrop till broförare, dock med undantag för ovan nämnda spärrtider.

Yrkessjöfarten har företräde vid passering av Hisingsbron. I händelse av att ett yrkesfartyg ska passera bron kan därför en fast öppningstid för fritidssjöfarten komma att förskjutas.

Fritidsbåtar kan med fördel passera Hisingsbron i anslutning till att bron öppnas för yrkessjöfarten.

Här hittar du kortfakta om Hisingsbron, Götaälvbron och Marieholmsbroarna.


TIDTABELL

Hisingsbrons öppningstider för fritidssjöfarten from 9/5 2021


Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidssjöfart via anrop till broförare.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Bilden visar en karta där väntlägen för fritidsbåtar är markerade vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.Farleden Avstängd!!

Nyheter Posted on sön, augusti 30, 2020 21:55
Mellan 31 augusti – 7 september kommer farleden under bron delvis vara stängd. Läs mer på www.hisingsbron.se och UFS-notis 15079.

Tidsplan

  •  Lördag 29 augusti: Lördag morgon, med start kl 07.00,  roteras lyftspannet 90 grader på den stora Nordsjöpråmen, som nu ligger vid Gullbergsstrandskajen.
  • Måndag 31 augusti: Tidigt på morgonen, 07.30, stängs farleden av och pråmen går, med hjälp av bogserbåtar, ut i farleden för att sedan förtöjas mellan pylonerna på stöd 15 på södra sidan och stöd 16 på norra sidan. Därefter hissar multi wheelers upp lyftspannet till en nivå som är något högre än bron så att det kan köras in till sin position. Sedan läggs det ner på sina permanenta lager som om det vore i ett nersänkt läge.
  • Tisdag 1 september: Under tisdagen läggs barlast på lyftspannet för att kompensera för den beläggning som ännu inte är pålagd. Sedan vinschas lyftspannet upp med hjälp av vajrar och så kallade strand jacks, som är ett hydrauliskt lyftredskap. Lyftspannet hissas till den ordinarie öppningshöjden på 28 meter. Därefter kan de övre linhjulen i pylonerna monteras och man kan koppla på de permanenta kablarna som går till motvikterna och lyftmaskineriet. När det är gjort kan lyftspannet sänkas ner igen.

    Under resten av veckan ska bland annat delar av maskineriet installeras och gångbanebryggor monteras. Målsättningen är hissa upp lyftspannet i sina permanenta linor för första gången söndagen den 6 september. Ett historiskt ögonblick och en milstolpe som vi har sett fram emot.

    Farleden kommer att stängas av under vissa tider som monteringen pågår.

Tidplanen är senast uppdaterad 28 augusti 2020 kl. 15.30

Det är mycket som ska förberedas och många faktorer – bland annat väder och vind – som spelar in. Det är därför svårt att uppge en exakta tider. Vi uppdaterar denna sida så snart vi har ny information.Har ni tänkt besöka Danmark i sommar?

Nyheter Posted on sön, april 19, 2020 21:17

Information from Danish Sailing Association
The EBA has been asked by Peer Bent Nielsen on behalf of the Danish Sailing Association to forward this message to all EBA members in the Baltic region. This message has been sent to the contacts for EBA members in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany and Poland.

Dear friends,

The Danish Police has asked the Danish Sailing Association to inform foreign sailors about the corona situation in Denmark. The short story is: Do not sail to Denmark. It would highly appreciated, if you could help us by informing your sailors about this.
The information from the Danish Police is:

”To private sailors entering Denmark from the seaside
”Due to the situation with coronavirus/covid19 the temporary border control in Denmark has been extended. People entering Denmark from the seaside must have a worthy purpose for entry. Private sailors doing yacht and motor cruising are regarded as tourists and therefore have no worthy purpose in Denmark at this moment. The Danish police conduct border control in harbors – but also control on sea can occur. Learn more about the situation and what a worthy purpose is on
www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark or call +45 7020 6044”

Thanks in advance.

Best regardsChristian Lerche CEODanish Sailing Associationt (+45) 88207001m (+45) 51557494christian@sejlsport.dk


EBA Secretariat sent you this new message. Go to the EBA website to reply or catch up on the conversation.Götaälvbron öppetider

Nyheter Posted on tor, mars 12, 2020 22:08

Klicka här för senaste info !!!!!!

57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Farledsavstängning vid Hisingsbron 2020

Farleden förbi Götaälvbron avlyst för all sjötrafik 9 mars – 18 juni kl 10:00 – 24:00 dagligen.

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro:   Mittspann 18,3 m (Brons sidospann är avstängda för all sjötrafik)

Öppningstider

Vid passage av området: Notera att Marieholmsbron för närvarande har signalfel för sydgående trafik. Etablera kontakt med brovakten VHF kanal 9.

Vardagar 0000 – 0600; 0900 – 1500; 1800 – 2400
Helgdagar 0000 – 2400

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig.  

Klaffbro med fasta sidospann. Endast brospannet i älvfårans mitt är avsett för sjötrafik.

Klaffspannet är 20 m brett och har en fri höjd av 18.3 m över MHW. Spannet får endast passeras sedan klarsignal givits från bron.
På grund av arbetet med den nya Hisingsbron reduceras den maximala fartygsbredden för passage genom Göta Älvbron från 16,5 meter till maximalt 13,4 meter. Detta beslut gäller från 2016-12-15 och tills vidare.

Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

Obs! Fartyg med fällbara master skall i möjligaste mån utnyttja möjligheten att anpassa höjden, d.v.s. fartygets ”airdraught” för passage utan broöppning, för att minska antalet broöppningar då dessa skapar trafikproblem i centrala Göteborg.

Brovakten: VHF kanal 9, Götaälvbron

Göteborgs kommun är ansvarig/ägare till bron Kalender under medlemssidorna

Nyheter Posted on fre, september 01, 2017 14:31

Hej Alla

Ni kan nu få en snabb överblick vilka planerade händelser som vi har i klubben smiley och ni hittar detta i vår gemensamma kalender som finns under medlemssidorna.

OBS!!
Ni kan inte göra några bokningar i denna kalender men ni kan se vilka sjösättnings/upptagnings dagar vi planerat, vilka dagar vi har styrelsemöten samt datum för våra arbetsdagar som inträffar vår och höst.
Om ni klickar på exempelvis en upptagningsdag så ser ni vem som är planerad kranförare samt dennes telefonnummer ifall ni undrar över något, boka sjösättning/upptagning gör ni i bokningssystemet under medlemssidorna.


/ClaesRenovering av hamnbassäng

Nyheter Posted on tor, november 05, 2015 19:44

Och så var då äntligen renoveringen av sydsidan på vår hamnanläggning igång. På arbetsdagen revs den gamla bryggan samt nya pålar sattes i marken. Sedan påbörjades lördagen den 31/10 arbetet med att göra en ny brygga och detta arbete fortsätter Lördag 7/11 så är du arbetssugen så är det bara att dyka upp. Jag vill också passa på att tacka alla eldsjälar för allt arbete som ni lägger ner för att vi skall ha en hamnanläggning i världsklass!!

/ClaesBehöver ni förarintyg?

Nyheter Posted on fre, mars 13, 2015 09:23

Hej Alla

Klubben har fått nedan info från RORGÄNGARE som tillhandahåller intensivkurser i såväl Förarintyg/Kustskepparintyg samt Navigation för alla på sjön. Nedan info kommer också sättas upp i klubbhuset på anslagstavlan.

/StyrelsenNästa »