Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Vad är Skrovmålet?

Styrelsen Informerar Posted on tor, september 16, 2021 10:11:36
Skrovmålet är ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen. Nu har man släppt en efterlängtad rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.Skrovmålet beskriver lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken under båten, båtens sidor för att skydda mot väder, personlig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som farligt avfall.
Fortfarande oklart när sanering ska skeSkrovmålets rekommendation ger tyvärr enbart svar på frågan hur en båt ska saneras, men inte när den ska saneras. Det kommer även fortsättningsvis vara en fråga som beslutas av respektive kommun. Enligt vad Svenska Båtunionen erfar har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna.

/Styrelsen


När vi tvättar våra båtar.

Styrelsen Informerar Posted on sön, augusti 29, 2021 21:43:52

Hej alla medlemmar

Vi börjar nu närma oss höst och det är dags att börja planera för upptagning av våra båtar och jag skulle vilja påminna alla medlemmar vad som gäller när vi tar upp våra båtar i klubben.

Vi som förening har fått ögonen på oss från miljöförvaltningen i Ale kommun som i enighet med övriga kommuner i landet har fått direktiv att kontrollera hur hantering av spillvatten när vi tvättar våra båtar tas om hand. Vi har fått på oss i år att ta vattenprov från vår trekammarbrunn som är ansluten till vår spolplatta där vi tvättar våra båtar och delge resultat till miljöförvaltningen. Beroende på vad resultatet säger så är vi sedan ålagda att presentera en lösning för att ta hand om de eventuella ämnen som vattenprovet visar till nästa säsong.

Som vi upplyst tidigare så är det viktigt att när vi tvättat av båten följer de instruktioner som står på vår kran och som jag klippt in nedan för att minimera att färgrester hamnar i vår trekammarbrunn och påverkar mätningarna som vi är ålagda att göra.

Idag söndag eftermiddag när jag anlände till hamnen möttes jag av en spolplatta som var täkt med snäck och färgrester och detta är inget som vi i styrelsen vill se utan man sopar av plattan när man är färdig med sin båt och resterna tar man med till återvinningsstationen.

Detta är vad som blev resultatet efter 20 min sopande och detta slapp vi nu få ner i vår hamnbassäng eller trekammar brunn som hade med största sannolikhet påverkat mätresultatet negativt senare i höst.

Avslutningsvis så vill vi också påminna om att alla som av någon anledning tar upp sin båt utanför inplanerade upptagningsdagar skriver in sitt namn i pärmen som finns i klubbhuset innan kranförare lyfter er båt ur vattnet. Detta är viktigt om något oförutsett skulle hända och för att vår och er försäkring skall gälla.

Hoppas att ni alla haft en underbar båtsommar i år och att ni är redo för att ta hand om och förbereda era ögonstenar för vintervilan.

/ClaesJordfallsbron Avstängd!!!!

Uncategorised Posted on tor, augusti 12, 2021 20:31:38

Farleden avstängd 27 augusti – 19 september 2021

Jordfallsbron

Position 57°51,3’N 012°00,5’E; Sjökort 1352

Dubbelklaffbro

Segelfri höjd: 11m
Segelfri bredd: 40m

På grund av underhållsarbete är farleden förbi Jordfallsbron avstängd för all fartygstrafik 27 augusti kl. 12.00 – 19 september kl. 12.00.Höstens Arbetsdag Lördagen 30/10-2021

Arbetsdagar, Styrelsen Informerar Posted on tis, augusti 10, 2021 00:41:03
Höstens arbetsdag går av stapel lördagen den 30/10 2021 kl 09.00

Vi kommer nu efter nästan 1 1/2 år att försöka annordna en arbetsdag nu i höst . Det är mycket underhåll som inte gjorts under denna långa tid så vi får räkna med att det är en hel del som behöver fixas till.
Vi börjar som vanligt kl 09.00 och arbetar fram till 15:00. Klubben bjuder under dagen på mat. Mer information kommer med arbetsuppgifter. Medtag handverktyg t.ex. hammare, fasta nycklar, skyfflar, krattor, vinkelkap, motorsåg, girsåg , skruvdragare mm.

Denna gång skall vi förutom den vanliga städningen försöka börja med renoveringen av bryggan som går längs med älven och det är rivning av denna som står på tapeten för hösten. Under våren skall vi sedan bygga en lite bredare brygga där den gamla stod.

Om ni har frågor ring våra arbetsledare Tomas Carlsson eller Per Linde

OBS: Om nya direktiv skulle publiceras från folkhälsomyndigheten gällande Covid så följer vi naturligtvis detta och återkommer i så fall med info om detta under ”Senaste Nytt” på vår webb.

/StyrelsenUpptagningsdagar Höst 2021

Hamnkapten Informerar Posted on tis, augusti 10, 2021 00:33:01

Nu finns alla upptagningsdagar upplagda i vårt boknings system så nu är det bara att logga in och boka uptagning av er båt.

DatumKranförareOBS!!
TISDAG 7 SeptemberTommy Björk17:00-21:00 max5 st
TORSDAG 16 SeptemberMorgan Johansson17:00-21:00 max5 st
TISDAG 21 SeptemberRodny Jernberg17:00-21:00 max5 st
TORSDAG 23 SeptemberLars-Åke KäIIefjärd17:00-21:00 max5 st
TISDAG 28 SeptemberBo Lind17:00-21:00 max3 st
LÖRDAG 2 OktoberIngvar Johansson09:00-15:00
TISDAG 5 OktoberLeif Larsson17:00-21:00 max3 st
LÖRDAG 9 OktoberPär-Ola Siitari09:00-15:00
TISDAG 12 OktoberBjörn Helenius17:00-21:00 max3 st
TOTSDAG 14 OktoberStefan Andersson17:00-21:00 max3 st
Inplanerade uptagningsdagar hösten 2021.

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssystem på webben som vi använder oss av.
Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självupptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:


Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.
Om ni mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/HamnkaptenenLås på vajer till vår mastkran.

Hamnkapten Informerar, Styrelsen Informerar Posted on ons, juni 30, 2021 15:04:12

Vi vill informera våra medlemmar att vi har tvingats låsa fast vajern på vår mastkran med ett hänglås då besökare till vår hamnanläggning använt mastkranen till att svinga sig ut i hamnbassängen när man badat där.
Vi som förening bär ansvaret om en olycka skulle inträffa och därför har vi tvingats till denna åtgärd.

Ni använder den nyckel som ni har för att låsa upp bommen in till området och glöm inte att sätta tillbaka detta lås när ni användt färdigt mastkranen.

/StyrelsenHisingsbron och segelbåt innan 9/5

Nyheter, Styrelsen Informerar Posted on mån, mars 29, 2021 19:57:30

Nu har vi fått mer konkret information om vad som gäller för Hisingsbron och dess ”höjdläge” fram tills 9 maj.

Kortfattat gäller att bron fram till nämnda datum generellt står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 meter. På grund av återstående tester/arbeten kan det dock under vissa perioder bli så att bron står i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 meter.

Du som har en fritidsbåt som ska passera Hisingsbron och inte kommer under nämnda 12 meter uppmanas kontakta brovakten på VHS-kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning.

Ytterligare information om vad som gäller finns på följande sajt:

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/farledsavstangningar-och-framkomli/

/StyrelsenTidtabell Nya Hisingsbron från 9/5 2021

Nyheter Posted on sön, mars 14, 2021 01:01:47
Nya Hisingsbron

Hisingsbron har i nedsänkt läge en segelfri höjd på 12 meter. För de fritidsbåtar som inte kan passera under Hisingsbron då den är i nedsänkt läge kommer öppning ske enligt nedanstående schema, när bron väl är i drift.


HISINGSBRON KOMMER ATT ÖPPNAS FÖR FRITIDSSJÖFARTEN VID FÖLJANDE KLOCKSLAG

Öppning sker för fritidssjöfarten varje dygn, året runt på följande sex fasta klockslag:
– Klockan 05.50
– Klockan 09.20
– Klockan 11.20
– Klockan 14.50
– Klockan 18.20
– Klockan 20.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande två fasta klockslag:
– Klockan 07.20
– Klockan 16.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten under sommartid* på följande fasta klockslag:
– Klockan 13.20

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


FÖLJANDE GÄLLER FÖR BROÖPPNINGARNA

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning. Syftet med spärrtiderna är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Varje broöppning varar i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

Fritidsbåtar uppmanas att vara på plats i god tid innan en planerad broöppning.

Öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidssjöfarten hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Precis som idag kommer dock järnvägstrafiken att ha företräde över Marieholmsbroarna, vilket innebär att synkronisering inte alltid är möjlig.

Första perioden är Götaälvbron i drift parallellt med Hisingsbron. De fritidsbåtar som behöver öppning av Götaälvbron begär det på samma sätt som tidigare, det vill säga via anrop till broförare.

Tillfälliga angörningsplatser för fritidsbåtar som inväntar broöppning finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

För yrkessjöfarten gäller inga fasta öppningstider för Hisingsbron. Istället sker öppning av bron via anrop till broförare, dock med undantag för ovan nämnda spärrtider.

Yrkessjöfarten har företräde vid passering av Hisingsbron. I händelse av att ett yrkesfartyg ska passera bron kan därför en fast öppningstid för fritidssjöfarten komma att förskjutas.

Fritidsbåtar kan med fördel passera Hisingsbron i anslutning till att bron öppnas för yrkessjöfarten.

Här hittar du kortfakta om Hisingsbron, Götaälvbron och Marieholmsbroarna.


TIDTABELL

Hisingsbrons öppningstider för fritidssjöfarten from 9/5 2021


Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidssjöfart via anrop till broförare.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Bilden visar en karta där väntlägen för fritidsbåtar är markerade vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.Nästa »