På fredag den 3 november skall kranen besiktigas av extern firma och är därför ej tillgänglig att användas.

/Hamnkaptenen