Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Har ni tänkt besöka Danmark i sommar?

Nyheter Posted on sön, april 19, 2020 21:17:57

Information from Danish Sailing Association
The EBA has been asked by Peer Bent Nielsen on behalf of the Danish Sailing Association to forward this message to all EBA members in the Baltic region. This message has been sent to the contacts for EBA members in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany and Poland.

Dear friends,

The Danish Police has asked the Danish Sailing Association to inform foreign sailors about the corona situation in Denmark. The short story is: Do not sail to Denmark. It would highly appreciated, if you could help us by informing your sailors about this.
The information from the Danish Police is:

”To private sailors entering Denmark from the seaside
”Due to the situation with coronavirus/covid19 the temporary border control in Denmark has been extended. People entering Denmark from the seaside must have a worthy purpose for entry. Private sailors doing yacht and motor cruising are regarded as tourists and therefore have no worthy purpose in Denmark at this moment. The Danish police conduct border control in harbors – but also control on sea can occur. Learn more about the situation and what a worthy purpose is on
www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark or call +45 7020 6044”

Thanks in advance.

Best regardsChristian Lerche CEODanish Sailing Associationt (+45) 88207001m (+45) 51557494christian@sejlsport.dk


EBA Secretariat sent you this new message. Go to the EBA website to reply or catch up on the conversation.Pressinformation om Covid-19 från organisationerna som samlar Sveriges båtliv

Uncategorised Posted on tor, april 16, 2020 23:47:47

Upplev båtlivet – med extra hänsyn och säkerhet i sommar!

Att komma ut på sjön, andas frisk luft och röra på sig är i grunden hälsobefrämjande och rätt hanterat en möjlighet till välbefinnande. Alltså borde alla få uppleva båtlivet i sommar!

Hur kan vi båtmänniskor använda våra båtar trots det rådande läget med en pågående pandemi?

Belastning av sjukvården
En av de viktigaste saker vi som enskilda medborgare och båtägare måste ta hänsyn till, är att inte belasta sjukvården med andra skador och krämpor som vi kan undvika.

Därför, tänk i första hand på att vara försiktig, utsätt dig inte för risken att skada dig. Känner du dig lite osäker, avstå från att klättra på stegen eller att hoppa i land. Iaktta största försiktighet med allt du gör i samband med båtlivet i detta läge.
Kan jag rusta båten?
Båtar som står på båtklubbar och marinor har ju av naturliga skäl rejäla avstånd mellan sig. Oftast står de ute i den fria luften. Här finns stora möjligheter att hålla rejäla avstånd båtägarna emellan. Om du åker kommunalt till och från båten, se till att följa de gällande rekommendationerna. Tänker vi på de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdar borde dessa miljöer utgöra en minimal risk för smittspridning.
När vi ger oss ut på sjön
Sjölivet är ju av naturen ett sätt att inte trängas på små ytor. Att ge sig ut på sjön är heller inget problem så länge du vidtar försiktighetsåtgärder och tänker igenom hur du agerar. Några råd som ligger i linje med allmänna rekommendationer:
• Stanna hemma om du känner symtom på feber, snuva och hosta.
• Tänk på att verkligen försöka minimera alla skaderisker i ditt båtliv.
• Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” som den närmaste
familjen.
• Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord.
• Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer.
• Välj gärna naturhamnar.
• Håll avstånd på bryggor och i land.
• Håll avstånd mellan båtarna i hamn.
• Använd flytväst, minimerar risken för olyckor och drunkning.

Upplev Båtlivet är ett initiativ av alla båtlivsorganisationer och syftet är att visa på allt det fina med att vara på sjön i en fritidsbåt – och denna sommar med extra fokus på hänsyn, ansvar och omtanke. Vår gemensamma hemsida är www.upplevbatlivet.se
Kontakt Sweboat: mats.eriksson@sweboat.se. Svenska Kryssarklubben: per.berkhuizen@sxk.se. Svenska Båtunionen: carl@batunionen.com. Svenska Seglarförbundet: marie@ssf.se Riksföreningen Gästhamnar Sverige: dick@netterlid.se

/StyrelsenVet du redan nu att du ej kan närvara på höstens arbetsdag?

Styrelsen Informerar Posted on tor, april 09, 2020 19:40:46

Då vi i föreningen har bestämt att alla medlemmar skall deltaga på minst en av våra två arbetsdagar per år finns det en möjlighet att göra sin insats redan nu. Då vårens arbetsdag blev inställd pga Corona viruset så har vi ju några arbeten som inte blivit gjorda som vi annars alltid gör.
Är det så att du vet redan nu att du kanske är borta i slutet av oktober när vi har höstens arbetsdag så kan du göra årets insats redan nu för att slippa straffavgiften på 1400 Sek.
Tag kontakt med vår hamnkapten Roland Olausson så kommer han berätta om vad som skall göras och så skriver han upp er på listan att ni gjort er insats för i år.

OBS: Det är inte förbjudet att delta på årets alla arbetsdagar då vi alla medlemmar måste se till att vi håller vår anläggning i bästa skick för lång tid framöver.

/StyrelsenTa hand om våra sopor i klubbhuset.

Styrelsen Informerar Posted on mån, april 06, 2020 23:14:29

Som ni alla vet så har vi ingen sophämtning på vår hamnanläggning utan vår policy är att man tar hand om sitt eget avfall och fraktar bort detta från anläggningen.
När det gäller vårt klubbhus så har vi ju en toalett där det blir en hel del torkpapper efter att man tvättat händerna.
Vi har tidigare haft medlemmar som skött om städningen i vårt klubbhus men efter att det nu blivit förändringar så måste alla hjälpas åt med detta.
Vår uppmaning är nu till alla, om soppåsen är full efter ditt besök vänligen knyt ihop påsen och sätt i en ny, sedan tar du med dig denna hem och slänger i din soptunna/sopnedkast hemma.
Om vi alla tar ansvar och hjälps åt med detta så är vi övertygad om att vi slipper ha soppåsar med förbrukade pappershanddukar i vårt klubbhus som väntar på att någon annan skall ta hand om dom .

/StyrelsenGötaälvbron öppetider

Nyheter Posted on tor, mars 12, 2020 22:08:11

Klicka här för senaste info !!!!!!

57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Farledsavstängning vid Hisingsbron 2020

Farleden förbi Götaälvbron avlyst för all sjötrafik 9 mars – 18 juni kl 10:00 – 24:00 dagligen.

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro:   Mittspann 18,3 m (Brons sidospann är avstängda för all sjötrafik)

Öppningstider

Vid passage av området: Notera att Marieholmsbron för närvarande har signalfel för sydgående trafik. Etablera kontakt med brovakten VHF kanal 9.

Vardagar 0000 – 0600; 0900 – 1500; 1800 – 2400
Helgdagar 0000 – 2400

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig.  

Klaffbro med fasta sidospann. Endast brospannet i älvfårans mitt är avsett för sjötrafik.

Klaffspannet är 20 m brett och har en fri höjd av 18.3 m över MHW. Spannet får endast passeras sedan klarsignal givits från bron.
På grund av arbetet med den nya Hisingsbron reduceras den maximala fartygsbredden för passage genom Göta Älvbron från 16,5 meter till maximalt 13,4 meter. Detta beslut gäller från 2016-12-15 och tills vidare.

Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

Obs! Fartyg med fällbara master skall i möjligaste mån utnyttja möjligheten att anpassa höjden, d.v.s. fartygets ”airdraught” för passage utan broöppning, för att minska antalet broöppningar då dessa skapar trafikproblem i centrala Göteborg.

Brovakten: VHF kanal 9, Götaälvbron

Göteborgs kommun är ansvarig/ägare till bron Sjösättningsdagar Vår 2020

Hamnkapten Informerar Posted on ons, mars 11, 2020 21:55:32

Vårens arbetsdagar är nu bestämda och ni ser dom här, vill ni komma direkt till vårt bokningssystem på webben så ” klickar ni här ”.

Datum Kranförare OBS!!
LÖRDAG 11 APRIL Stefan Andersson 09:00-15:00
TISDAG 14 APRIL Morgan Johansson 17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 18 APRIL Rodny Jernberg 09:00-15:00
TORSDAG 23 APRIL Björn Helenius 17:00-21:00 max5 st
TISDAG 5 MAJ Lars-Åke KäIIefjärd 17:00-21:00 max5 st
TORSDAG 14 MAJ Göran Stendahl 17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 23 MAJ Tommy Björk 09:00-15:00
TISDAG 26 MAJ Bo Lind 17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 30 MAJ Ingvar Johansson 09:00-15:00

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssystem på webben som vi använder oss av.
Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.

Om ni skulle mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/Hamnkaptenen

Sjösättning Vår 2019

Hamnkapten Informerar Posted on tor, mars 21, 2019 13:21:53

Datum

Kranförare

OBS!!

TORSDAG 11 APRIL

Morgan Johansson

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 16 APRIL

Rodny Jernberg

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 23 APRIL

Tommy Björk

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 27 APRIL

Björn Helenius

09:00-15:00

TORSDAG 2 MAJ

Lars-Åke Källefjärd

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 7 MAJ

Sven Gester

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 11 MAJ

Göran Stendahl

09:00-15:00

TORSDAG 16 MAJ

Ingvar Johansson

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 25 MAJ

Bo Lind

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 28 MAJ

Stefan Andersson

17:00-21:00 max5 st

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssytem på webben som vi använder oss av.

Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.

Om ni skulle mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/HamnkaptenenFarleden Göta Älv hålls stängd 22-29 september

Styrelsen Informerar Posted on fre, september 07, 2018 17:44:32

Den 22-29 september 2018 planerar projekt Marieholmsförbindelsen att sänka sitt tredje tunnelelement i Göta älv.
Det innebär att farleden kommer att vara avstängd vid Marieholmsbron 22-29 september.
Båtar och fartyg som trafikerar farleden kommer inte att kunna passera.

Kontakt: Trafikverkets Kontaktcenter.
Telefon: 0771-921 921 eller
www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen

/StyrelsenNästa »