Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Hisingsbron och segelbåt innan 9/5

Nyheter, Styrelsen Informerar Posted on mån, mars 29, 2021 19:57:30

Nu har vi fått mer konkret information om vad som gäller för Hisingsbron och dess ”höjdläge” fram tills 9 maj.

Kortfattat gäller att bron fram till nämnda datum generellt står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 meter. På grund av återstående tester/arbeten kan det dock under vissa perioder bli så att bron står i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 meter.

Du som har en fritidsbåt som ska passera Hisingsbron och inte kommer under nämnda 12 meter uppmanas kontakta brovakten på VHS-kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning.

Ytterligare information om vad som gäller finns på följande sajt:

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/farledsavstangningar-och-framkomli/

/StyrelsenTidtabell Nya Hisingsbron från 9/5 2021

Nyheter Posted on sön, mars 14, 2021 01:01:47
Nya Hisingsbron

Hisingsbron har i nedsänkt läge en segelfri höjd på 12 meter. För de fritidsbåtar som inte kan passera under Hisingsbron då den är i nedsänkt läge kommer öppning ske enligt nedanstående schema, när bron väl är i drift.


HISINGSBRON KOMMER ATT ÖPPNAS FÖR FRITIDSSJÖFARTEN VID FÖLJANDE KLOCKSLAG

Öppning sker för fritidssjöfarten varje dygn, året runt på följande sex fasta klockslag:
– Klockan 05.50
– Klockan 09.20
– Klockan 11.20
– Klockan 14.50
– Klockan 18.20
– Klockan 20.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande två fasta klockslag:
– Klockan 07.20
– Klockan 16.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten under sommartid* på följande fasta klockslag:
– Klockan 13.20

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


FÖLJANDE GÄLLER FÖR BROÖPPNINGARNA

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning. Syftet med spärrtiderna är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Varje broöppning varar i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

Fritidsbåtar uppmanas att vara på plats i god tid innan en planerad broöppning.

Öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidssjöfarten hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Precis som idag kommer dock järnvägstrafiken att ha företräde över Marieholmsbroarna, vilket innebär att synkronisering inte alltid är möjlig.

Första perioden är Götaälvbron i drift parallellt med Hisingsbron. De fritidsbåtar som behöver öppning av Götaälvbron begär det på samma sätt som tidigare, det vill säga via anrop till broförare.

Tillfälliga angörningsplatser för fritidsbåtar som inväntar broöppning finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

För yrkessjöfarten gäller inga fasta öppningstider för Hisingsbron. Istället sker öppning av bron via anrop till broförare, dock med undantag för ovan nämnda spärrtider.

Yrkessjöfarten har företräde vid passering av Hisingsbron. I händelse av att ett yrkesfartyg ska passera bron kan därför en fast öppningstid för fritidssjöfarten komma att förskjutas.

Fritidsbåtar kan med fördel passera Hisingsbron i anslutning till att bron öppnas för yrkessjöfarten.

Här hittar du kortfakta om Hisingsbron, Götaälvbron och Marieholmsbroarna.


TIDTABELL

Hisingsbrons öppningstider för fritidssjöfarten from 9/5 2021


Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidssjöfart via anrop till broförare.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Bilden visar en karta där väntlägen för fritidsbåtar är markerade vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.Vårens arbetsdag inställd!

Styrelsen Informerar Posted on ons, mars 10, 2021 18:59:28

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens arbetsdag pga folkhälsomyndighetens rekommendationer och nuvarande Covid-19 utvecklingen i Västra-Götalands regionen.

Vi föreslår i stället att var och en rensar ogräs och kvistar framför och bakom  eget skjul och lägger detta där vi brukar elda skräp så att vår fina hamn ändå blir prydlig.

Även vårt kommande årsmöte tvingas vi flytta på tills efter sommaren av samma ovan nämnda orsak.

Vi söker samtidigt någon som kan åta sig att vara klubbhusvärd då nuvarande värd skall lägga båtlivet på is och även någon som kan hjälpa till med städning i klubbhuset.

Återkoppla till: styrelsen@styrelsenalvangensbatklubb.se om du känner dig manad eller har frågor om uppdragen.

/Stytelsen1 Extra sjösättningsdag inplanerad vår 2021

Hamnkapten Informerar Posted on mån, mars 08, 2021 21:57:11

Vi har nu planerat in en extra sjösättningsdag lördagen den 27 Mars och denna finns nu upplaggd i vårt bokningssytem på webben.

/HamnkaptenenSjösättningsdagar vår 2021

Hamnkapten Informerar Posted on tor, februari 25, 2021 18:23:05

Nu finns alla Sjösättningsdagar upplagda i vårt boknings system så nu är det bara att logga in och boka Sjösättning.

DatumKranförareOBS!!
LÖRDAG 27 MARSPär-Ola Siitari09:00-15:00
LÖRDAG 10 APRILIngvar Johansson09:00-15:00
TISDAG 13 APRILStefan Andersson17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 17 APRILMorgan Johansson09:00-15:00
TORSDAG 22 APRILRodny Jernberg17:00-21:00 max5 st
TISDAG 27 APRILBjörn Helenius17:00-21:00 max5 st
TISDAG 6  MAJLars-Åke KäIIefjärd17:00-21:00 max5 st
TISDAG 18  MAJLeif Larsson17:00-21:00 max5 st
TORSDAG 27 MAJTommy Björk17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 5 JUNIBo Lind09:00-15:00
Planerade Sjösättningsdagar 2021

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssystem på webben som vi använder oss av.
Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självupptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:


Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.
Om ni mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/Hamnkaptenen
OBS!! Arbetsdagen Lördagen den 31/10 är inställd.

Styrelsen Informerar Posted on tor, oktober 29, 2020 19:24:37

Med anledning av de rekommendationer folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 i Västra Götalands regionen och som presenterades idag 29/10 kl14.00 har vi i styrelsen beslutat att ställa in Lördagens planerade arbetsdag.
Vi anser att vi som förening bör följa dessa rekommendationer så att vi inte i onödan bidrar till den allmänna smittspridningen av Covid i vår region.

/StyrelsenHösttips för ett miljöanpassat båtliv.

Styrelsen Informerar Posted on lör, september 12, 2020 23:56:49


Höstens Arbetsdag planerad till 31 Oktober.

Arbetsdagar Posted on mån, september 07, 2020 10:15:55

Arbetsdag har bestämts till Lördagen den 31 oktober kl 0900-1500. Det är endast enklare underhållsarbeten som skall genomföras. Exempelvis röja ogräs mm. Renovering av yttre bryggan hänskjuts till vårens arbetsdag.

Bra om några arbetsvilliga kan inställa sig men alla behöver inte komma. Pga coronatider så kommer ingen att debiteras för utebliven städdag under 2020.Nästa »