Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Traktor på Service

Hamnkapten Informerar Posted on mån, september 02, 2019 11:36:42

Hej Alla

Traktorn åker idag (Måndag 2/9) på service för att få en ny servostyrning och finns således inte tillgänglig i hamnen för att vi skall hunna ta upp våra båtar.
Man har sagt på verkstaden att den skall vara klar innan den 10/9 då vi har vår första offisiella upptagningsdag i höst och ni kan som vanligt boka upptagning via medlemssidorna på vår webb.

/HamnkaptenenUpptagningsdagar Hösten 2019

Hamnkapten Informerar Posted on lör, juli 06, 2019 11:25:40

Så var höstens upptagningsdagar planerade och klara och ni kommer direkt till bokningssidan genom att ”Klicka Här”

Datum

Kranförare

OBS!!

TISDAG 10 September

Tommy Björk

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 14 September

Bo Lind

09:00-15:00

TISDAG 17 September

Stefan Andersson

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 21 September

Morgan Johansson

09:00-15:00

TORSDAG 26 September

Bo Carlsson

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 1 Oktober

Björn Helenius

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 5 Oktober

Rodny Jernberg

09:00-15:00

LÖRDAG 12 Oktober

Ingvar Johansson

09:00-15:00

TORSDAG 17 Oktober

Göran Stendahl

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 26 Oktober

Sven Gester

09:00-15:00

Extra

Lars-Åke Källefjärd

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssystem på webben som vi använder oss av.
Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

/HamnkaptenenSjösättning Vår 2019

Hamnkapten Informerar Posted on tor, mars 21, 2019 13:21:53

Datum

Kranförare

OBS!!

TORSDAG 11 APRIL

Morgan Johansson

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 16 APRIL

Rodny Jernberg

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 23 APRIL

Tommy Björk

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 27 APRIL

Björn Helenius

09:00-15:00

TORSDAG 2 MAJ

Lars-Åke Källefjärd

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 7 MAJ

Sven Gester

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 11 MAJ

Göran Stendahl

09:00-15:00

TORSDAG 16 MAJ

Ingvar Johansson

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 25 MAJ

Bo Lind

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 28 MAJ

Stefan Andersson

17:00-21:00 max5 st

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssytem på webben som vi använder oss av.

Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.

Om ni skulle mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/HamnkaptenenUpptagningsdagar Höst 2018

Hamnkapten Informerar Posted on ons, augusti 15, 2018 11:21:44

Upptagning 2018

LÖRDAG 08 September Tommy Björk 09:00 – 15:00

TORSDAG 13 September Stefan Andersson 17:00 – 21:00 max 5 st

TISDAGEN 18 September Björn Helenius 17:00 – 21:00 max 5 st

LÖRDAG 22 September Bo Karlsson 09:00-15:00

TORSDAG 27 September Rodny Jernberg 17:00 – 21:00 max 5 st

LÖRDAG 06 Oktober Morgan Johansson 0900-1500

TORSDAG 11 Oktober Ingvar Johansson 17:00 – 21:00 max 5 st

TISDAG 16 Oktober Lars-Åke KäIIefeIt 17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 20 Oktober Sven Gester 09:00 – 15:00 max

TORSDAG 25 Oktober Göran Stendahl 17:00 – 21:00 max 5 st

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssytem på webben som vi använder oss av.

Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.

Om ni skulle mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring Claes Claesson för assistans.

/HamnkaptenenVem har glömt sina gamla trasor under Klubbhuset?

Hamnkapten Informerar Posted on fre, maj 18, 2018 13:25:55

Hej

Den person som har glömt sina sopor (trasor som luktar diesel) under vårt klubbhus ombedes ta kontakt med Erik Johansen som tillsvidare tagit hand om denna.
Det är inte så lyckat att ställa brandfarliga sopor under vår klubbstuga för då kanke vi inte har någon kvar om vi har otur.

/HamnkaptenenSjösättningsdagar Vår 2018

Hamnkapten Informerar Posted on sön, mars 18, 2018 10:49:10

SJÖSÄTTNING 2018

TORSDAG 12 APRIL Stefan Andersson 17:00-21:00 max5 st

TORSDAG 19 APRIL Tommy Björk 17:00-21:00 max5 st

TISDAG 24 APRIL Morgan Johansson 17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 28 APRIL Bo Carlsson 09:00-15:00

LÖRDAG 5 MAJ Rodny Jernberg 09:00-15:00

TISDAG 8 MAJ Björn Helenius 17:00-21:00 max5 st

TISDAG 15 MAJ Lars-Åke KäIIefeIt 17:00-21:00 max5 st

TORSDAG 17 MAJ Per Linde 17:00 – 21:00 max 5 st

TISDAG 22 MAJ Sven Gester 17:00 – 21:00 max 5 st

TORSDAG 24 MAJ Göran Stendahl 17:00-21:00 max5 st

TORSDAG 31 MAJ Ingvar Johansson 17:00 – 21:00 max 5 st

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt nya bokningssytem på webben som vi använder oss av.

Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.

Om ni skulle mot förmodan skulle ha problem med att boka en tid via bokningssystemet vänligen ring eller maila Claes Claesson för assistans.

/HamnkaptenenSkölja utombordaren inför vinterkoncerveringen.

Hamnkapten Informerar Posted on mån, november 06, 2017 13:40:22

Vi har nu tack vare Lars-Åke Källefjärd med assistans av Rodney Jernberg möjlighet att skölja våra utombordare inför vinter konserveringen i nedan kar (bilden nerdan) som kommer att finnas tillgängligt i vårt traktorskjul./HamnkaptenUpptagningsdagar Höst 2017

Hamnkapten Informerar Posted on sön, augusti 27, 2017 20:16:06

Nedan ser ni de dagar som är planerade upptagningsdagar hösten 2017 och ni bokar er tid på webben under medlemssidorna.

LÖRDAG 09 September Ingvar Johansson 09:00 – 15:00

TORSDAG 14 September Stefan Andersson 21:00 max 5 st

TISDAGEN 19 September Tommy Björk 17:00 – 21:00 max 5 st

LÖRDAG 23 September Morgan Johansson 09:00-15:00

TORSDAG 28 September Bo Karlsson 17:00 – 21:00 max 5 st

LÖRDAG 07 Oktober Rodny Jernberg 0900-1500

TORSDAG 12 Oktober Björn Helenius 17:00 – 21:00 max 5 st

TISDAG 17 Oktober Lars-Åke KäIIefeIt 17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 21 Oktober Per Linde 09:00 – 15:00 max

Assist:Göran Stendahl

TORSDAG 26 OKTOBER Sven Gester 17:00 – 21:00 max 5 st

Assist:Roland

/HamnkaptenNästa »