Blog Image

Senaste Nytt

Senaste nytt !!!

Här hittar ni senaste nyheter om Älvängens Båtklubb.


Maila till: styrelsen@alvangensbatklubb.se


Till Hemsidan

Stadgar samt Anvisningar & Regler har flyttat.

Styrelsen Informerar Posted on ons, april 27, 2022 11:58:21

Hej alla medlemmar.

Vi har nu uppdaterat våra stadgar samt anvisningar & regler och dessa återfinns nu under våra medlemssidor på hemsidan för enkel åtkomst för våra meddlemmar.
Klicka Här för att komma direk till sidan.

/StyrelsenArbetsdag Vår 2022 Lördagen 2 April

Arbetsdagar, Styrelsen Informerar Posted on ons, mars 16, 2022 12:12:55
Vårens arbetsdag går av stapel lördagen den 2/5 2022 kl 09.00


Vi börjar som vanligt kl 09.00 och arbetar fram till 15:00. Klubben bjuder under dagen på mat. Mer information kommer med arbetsuppgifter. Medtag handverktyg t.ex. hammare, fasta nycklar, skyfflar, krattor, vinkelkap, motorsåg, girsåg , skruvdragare mm.

Denna gång skall vi förutom den vanliga städningen försöka färdigställa renoveringen av bryggan som vi startade i höstas och till detta arbete kommer det att behövas många händiga själar till. Vi skall samtidigt försöka påbörja jobbet med vår spolplatta för att kunna ta omhand av allt spillvatten till hösten då vi tvättar våra båtar då vår nuvarande lösning blivit utdömnd wid inspektion av kommunens miljlö nämnd.

Om ni har frågor ring våra arbetsledare Tomas Carlsson eller Per Linde

/StyrelsenVad är Skrovmålet?

Styrelsen Informerar Posted on tor, september 16, 2021 10:11:36
Skrovmålet är ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen. Nu har man släppt en efterlängtad rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.Skrovmålet beskriver lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken under båten, båtens sidor för att skydda mot väder, personlig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som farligt avfall.
Fortfarande oklart när sanering ska skeSkrovmålets rekommendation ger tyvärr enbart svar på frågan hur en båt ska saneras, men inte när den ska saneras. Det kommer även fortsättningsvis vara en fråga som beslutas av respektive kommun. Enligt vad Svenska Båtunionen erfar har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna.

/Styrelsen


När vi tvättar våra båtar.

Styrelsen Informerar Posted on sön, augusti 29, 2021 21:43:52

Hej alla medlemmar

Vi börjar nu närma oss höst och det är dags att börja planera för upptagning av våra båtar och jag skulle vilja påminna alla medlemmar vad som gäller när vi tar upp våra båtar i klubben.

Vi som förening har fått ögonen på oss från miljöförvaltningen i Ale kommun som i enighet med övriga kommuner i landet har fått direktiv att kontrollera hur hantering av spillvatten när vi tvättar våra båtar tas om hand. Vi har fått på oss i år att ta vattenprov från vår trekammarbrunn som är ansluten till vår spolplatta där vi tvättar våra båtar och delge resultat till miljöförvaltningen. Beroende på vad resultatet säger så är vi sedan ålagda att presentera en lösning för att ta hand om de eventuella ämnen som vattenprovet visar till nästa säsong.

Som vi upplyst tidigare så är det viktigt att när vi tvättat av båten följer de instruktioner som står på vår kran och som jag klippt in nedan för att minimera att färgrester hamnar i vår trekammarbrunn och påverkar mätningarna som vi är ålagda att göra.

Idag söndag eftermiddag när jag anlände till hamnen möttes jag av en spolplatta som var täkt med snäck och färgrester och detta är inget som vi i styrelsen vill se utan man sopar av plattan när man är färdig med sin båt och resterna tar man med till återvinningsstationen.

Detta är vad som blev resultatet efter 20 min sopande och detta slapp vi nu få ner i vår hamnbassäng eller trekammar brunn som hade med största sannolikhet påverkat mätresultatet negativt senare i höst.

Avslutningsvis så vill vi också påminna om att alla som av någon anledning tar upp sin båt utanför inplanerade upptagningsdagar skriver in sitt namn i pärmen som finns i klubbhuset innan kranförare lyfter er båt ur vattnet. Detta är viktigt om något oförutsett skulle hända och för att vår och er försäkring skall gälla.

Hoppas att ni alla haft en underbar båtsommar i år och att ni är redo för att ta hand om och förbereda era ögonstenar för vintervilan.

/ClaesHöstens Arbetsdag Lördagen 30/10-2021

Arbetsdagar, Styrelsen Informerar Posted on tis, augusti 10, 2021 00:41:03
Höstens arbetsdag går av stapel lördagen den 30/10 2021 kl 09.00

Vi kommer nu efter nästan 1 1/2 år att försöka annordna en arbetsdag nu i höst . Det är mycket underhåll som inte gjorts under denna långa tid så vi får räkna med att det är en hel del som behöver fixas till.
Vi börjar som vanligt kl 09.00 och arbetar fram till 15:00. Klubben bjuder under dagen på mat. Mer information kommer med arbetsuppgifter. Medtag handverktyg t.ex. hammare, fasta nycklar, skyfflar, krattor, vinkelkap, motorsåg, girsåg , skruvdragare mm.

Denna gång skall vi förutom den vanliga städningen försöka börja med renoveringen av bryggan som går längs med älven och det är rivning av denna som står på tapeten för hösten. Under våren skall vi sedan bygga en lite bredare brygga där den gamla stod.

Om ni har frågor ring våra arbetsledare Tomas Carlsson eller Per Linde

OBS: Om nya direktiv skulle publiceras från folkhälsomyndigheten gällande Covid så följer vi naturligtvis detta och återkommer i så fall med info om detta under ”Senaste Nytt” på vår webb.

/StyrelsenLås på vajer till vår mastkran.

Hamnkapten Informerar, Styrelsen Informerar Posted on ons, juni 30, 2021 15:04:12

Vi vill informera våra medlemmar att vi har tvingats låsa fast vajern på vår mastkran med ett hänglås då besökare till vår hamnanläggning använt mastkranen till att svinga sig ut i hamnbassängen när man badat där.
Vi som förening bär ansvaret om en olycka skulle inträffa och därför har vi tvingats till denna åtgärd.

Ni använder den nyckel som ni har för att låsa upp bommen in till området och glöm inte att sätta tillbaka detta lås när ni användt färdigt mastkranen.

/StyrelsenHisingsbron och segelbåt innan 9/5

Nyheter, Styrelsen Informerar Posted on mån, mars 29, 2021 19:57:30

Nu har vi fått mer konkret information om vad som gäller för Hisingsbron och dess ”höjdläge” fram tills 9 maj.

Kortfattat gäller att bron fram till nämnda datum generellt står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 meter. På grund av återstående tester/arbeten kan det dock under vissa perioder bli så att bron står i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 meter.

Du som har en fritidsbåt som ska passera Hisingsbron och inte kommer under nämnda 12 meter uppmanas kontakta brovakten på VHS-kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning.

Ytterligare information om vad som gäller finns på följande sajt:

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/farledsavstangningar-och-framkomli/

/StyrelsenVårens arbetsdag inställd!

Styrelsen Informerar Posted on ons, mars 10, 2021 18:59:28

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens arbetsdag pga folkhälsomyndighetens rekommendationer och nuvarande Covid-19 utvecklingen i Västra-Götalands regionen.

Vi föreslår i stället att var och en rensar ogräs och kvistar framför och bakom  eget skjul och lägger detta där vi brukar elda skräp så att vår fina hamn ändå blir prydlig.

Även vårt kommande årsmöte tvingas vi flytta på tills efter sommaren av samma ovan nämnda orsak.

Vi söker samtidigt någon som kan åta sig att vara klubbhusvärd då nuvarande värd skall lägga båtlivet på is och även någon som kan hjälpa till med städning i klubbhuset.

Återkoppla till: styrelsen@styrelsenalvangensbatklubb.se om du känner dig manad eller har frågor om uppdragen.

/StytelsenNästa »