Styrelsen har beslutat att ställa in vårens arbetsdag pga folkhälsomyndighetens rekommendationer och nuvarande Covid-19 utvecklingen i Västra-Götalands regionen.

Vi föreslår i stället att var och en rensar ogräs och kvistar framför och bakom  eget skjul och lägger detta där vi brukar elda skräp så att vår fina hamn ändå blir prydlig.

Även vårt kommande årsmöte tvingas vi flytta på tills efter sommaren av samma ovan nämnda orsak.

Vi söker samtidigt någon som kan åta sig att vara klubbhusvärd då nuvarande värd skall lägga båtlivet på is och även någon som kan hjälpa till med städning i klubbhuset.

Återkoppla till: styrelsen@styrelsenalvangensbatklubb.se om du känner dig manad eller har frågor om uppdragen.

/Stytelsen