Påminnelse om att samtliga medlemmar ombedes att snarast möjligt maila in sitt försäkringsbrev för sin båt till styrelsen@alvangensbatklubb.se

/Styrelsen