Med anledning av de rekommendationer folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 i Västra Götalands regionen och som presenterades idag 29/10 kl14.00 har vi i styrelsen beslutat att ställa in Lördagens planerade arbetsdag.
Vi anser att vi som förening bör följa dessa rekommendationer så att vi inte i onödan bidrar till den allmänna smittspridningen av Covid i vår region.

/Styrelsen