Hej alla medlemmar

Vi börjar nu närma oss höst och det är dags att börja planera för upptagning av våra båtar och jag skulle vilja påminna alla medlemmar vad som gäller när vi tar upp våra båtar i klubben.

Vi som förening har fått ögonen på oss från miljöförvaltningen i Ale kommun som i enighet med övriga kommuner i landet har fått direktiv att kontrollera hur hantering av spillvatten när vi tvättar våra båtar tas om hand. Vi har fått på oss i år att ta vattenprov från vår trekammarbrunn som är ansluten till vår spolplatta där vi tvättar våra båtar och delge resultat till miljöförvaltningen. Beroende på vad resultatet säger så är vi sedan ålagda att presentera en lösning för att ta hand om de eventuella ämnen som vattenprovet visar till nästa säsong.

Som vi upplyst tidigare så är det viktigt att när vi tvättat av båten följer de instruktioner som står på vår kran och som jag klippt in nedan för att minimera att färgrester hamnar i vår trekammarbrunn och påverkar mätningarna som vi är ålagda att göra.

Idag söndag eftermiddag när jag anlände till hamnen möttes jag av en spolplatta som var täkt med snäck och färgrester och detta är inget som vi i styrelsen vill se utan man sopar av plattan när man är färdig med sin båt och resterna tar man med till återvinningsstationen.

Detta är vad som blev resultatet efter 20 min sopande och detta slapp vi nu få ner i vår hamnbassäng eller trekammar brunn som hade med största sannolikhet påverkat mätresultatet negativt senare i höst.

Avslutningsvis så vill vi också påminna om att alla som av någon anledning tar upp sin båt utanför inplanerade upptagningsdagar skriver in sitt namn i pärmen som finns i klubbhuset innan kranförare lyfter er båt ur vattnet. Detta är viktigt om något oförutsett skulle hända och för att vår och er försäkring skall gälla.

Hoppas att ni alla haft en underbar båtsommar i år och att ni är redo för att ta hand om och förbereda era ögonstenar för vintervilan.

/Claes