Mellan 31 augusti – 7 september kommer farleden under bron delvis vara stängd. Läs mer på www.hisingsbron.se och UFS-notis 15079.

Tidsplan

  •  Lördag 29 augusti: Lördag morgon, med start kl 07.00,  roteras lyftspannet 90 grader på den stora Nordsjöpråmen, som nu ligger vid Gullbergsstrandskajen.
  • Måndag 31 augusti: Tidigt på morgonen, 07.30, stängs farleden av och pråmen går, med hjälp av bogserbåtar, ut i farleden för att sedan förtöjas mellan pylonerna på stöd 15 på södra sidan och stöd 16 på norra sidan. Därefter hissar multi wheelers upp lyftspannet till en nivå som är något högre än bron så att det kan köras in till sin position. Sedan läggs det ner på sina permanenta lager som om det vore i ett nersänkt läge.
  • Tisdag 1 september: Under tisdagen läggs barlast på lyftspannet för att kompensera för den beläggning som ännu inte är pålagd. Sedan vinschas lyftspannet upp med hjälp av vajrar och så kallade strand jacks, som är ett hydrauliskt lyftredskap. Lyftspannet hissas till den ordinarie öppningshöjden på 28 meter. Därefter kan de övre linhjulen i pylonerna monteras och man kan koppla på de permanenta kablarna som går till motvikterna och lyftmaskineriet. När det är gjort kan lyftspannet sänkas ner igen.

    Under resten av veckan ska bland annat delar av maskineriet installeras och gångbanebryggor monteras. Målsättningen är hissa upp lyftspannet i sina permanenta linor för första gången söndagen den 6 september. Ett historiskt ögonblick och en milstolpe som vi har sett fram emot.

    Farleden kommer att stängas av under vissa tider som monteringen pågår.

Tidplanen är senast uppdaterad 28 augusti 2020 kl. 15.30

Det är mycket som ska förberedas och många faktorer – bland annat väder och vind – som spelar in. Det är därför svårt att uppge en exakta tider. Vi uppdaterar denna sida så snart vi har ny information.