Och så var då äntligen renoveringen av sydsidan på vår hamnanläggning igång. På arbetsdagen revs den gamla bryggan samt nya pålar sattes i marken. Sedan påbörjades lördagen den 31/10 arbetet med att göra en ny brygga och detta arbete fortsätter Lördag 7/11 så är du arbetssugen så är det bara att dyka upp. Jag vill också passa på att tacka alla eldsjälar för allt arbete som ni lägger ner för att vi skall ha en hamnanläggning i världsklass!!

/Claes