Nya Hisingsbron

Hisingsbron har i nedsänkt läge en segelfri höjd på 12 meter. För de fritidsbåtar som inte kan passera under Hisingsbron då den är i nedsänkt läge kommer öppning ske enligt nedanstående schema, när bron väl är i drift.


HISINGSBRON KOMMER ATT ÖPPNAS FÖR FRITIDSSJÖFARTEN VID FÖLJANDE KLOCKSLAG

Öppning sker för fritidssjöfarten varje dygn, året runt på följande sex fasta klockslag:
– Klockan 05.50
– Klockan 09.20
– Klockan 11.20
– Klockan 14.50
– Klockan 18.20
– Klockan 20.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande två fasta klockslag:
– Klockan 07.20
– Klockan 16.20

Utöver detta sker öppning för fritidssjöfarten under sommartid* på följande fasta klockslag:
– Klockan 13.20

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


FÖLJANDE GÄLLER FÖR BROÖPPNINGARNA

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning. Syftet med spärrtiderna är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Varje broöppning varar i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

Fritidsbåtar uppmanas att vara på plats i god tid innan en planerad broöppning.

Öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidssjöfarten hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Precis som idag kommer dock järnvägstrafiken att ha företräde över Marieholmsbroarna, vilket innebär att synkronisering inte alltid är möjlig.

Första perioden är Götaälvbron i drift parallellt med Hisingsbron. De fritidsbåtar som behöver öppning av Götaälvbron begär det på samma sätt som tidigare, det vill säga via anrop till broförare.

Tillfälliga angörningsplatser för fritidsbåtar som inväntar broöppning finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

För yrkessjöfarten gäller inga fasta öppningstider för Hisingsbron. Istället sker öppning av bron via anrop till broförare, dock med undantag för ovan nämnda spärrtider.

Yrkessjöfarten har företräde vid passering av Hisingsbron. I händelse av att ett yrkesfartyg ska passera bron kan därför en fast öppningstid för fritidssjöfarten komma att förskjutas.

Fritidsbåtar kan med fördel passera Hisingsbron i anslutning till att bron öppnas för yrkessjöfarten.

Här hittar du kortfakta om Hisingsbron, Götaälvbron och Marieholmsbroarna.


TIDTABELL

Hisingsbrons öppningstider för fritidssjöfarten from 9/5 2021


Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidssjöfart via anrop till broförare.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Bilden visar en karta där väntlägen för fritidsbåtar är markerade vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.