Som ni alla vet så har vi ingen sophämtning på vår hamnanläggning utan vår policy är att man tar hand om sitt eget avfall och fraktar bort detta från anläggningen.
När det gäller vårt klubbhus så har vi ju en toalett där det blir en hel del torkpapper efter att man tvättat händerna.
Vi har tidigare haft medlemmar som skött om städningen i vårt klubbhus men efter att det nu blivit förändringar så måste alla hjälpas åt med detta.
Vår uppmaning är nu till alla, om soppåsen är full efter ditt besök vänligen knyt ihop påsen och sätt i en ny, sedan tar du med dig denna hem och slänger i din soptunna/sopnedkast hemma.
Om vi alla tar ansvar och hjälps åt med detta så är vi övertygad om att vi slipper ha soppåsar med förbrukade pappershanddukar i vårt klubbhus som väntar på att någon annan skall ta hand om dom .

/Styrelsen