Den 22-29 september 2018 planerar projekt Marieholmsförbindelsen att sänka sitt tredje tunnelelement i Göta älv.
Det innebär att farleden kommer att vara avstängd vid Marieholmsbron 22-29 september.
Båtar och fartyg som trafikerar farleden kommer inte att kunna passera.

Kontakt: Trafikverkets Kontaktcenter.
Telefon: 0771-921 921 eller
www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen

/Styrelsen