SJÖSÄTTNING 2017

TISDAG 4 APRIL Rodny Jernberg 17:00-21:00 max5 st

TORSDAG 13 APRIL Lars-Åke KäIIefeIt 17:00-21:00 max5 st

TISDAG 18 APRIL Morgan Johansson 17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 22 APRIL Bo Lind 09:00-15:00

TORSDAG 27 APRIL Ingvar Johansson 17:00 – 21:00 max 5 st

LÖRDAG 06 MAJ Björn Helenius 09:00 – 15:00

LÖRDAG 13 MAJ Stefan Andersson 09:00 – 15:00

TORSDAG 18 MAJ Sven Gester 17:00 – 21:00 max 5 st
Assist:Roland

TISDAG 23 MAJ Per Linde 17:00 – 21:00 max 5 st
Assist:Roland

LÖRDAG 27 MAJ Göran Stendahl 09:00 – 15:00
Assist:Tommy

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt nya bookningssytem på webben som vi kommer att använda oss av i år och som kommer att demonstreras på vårt årsmöte den 21 mars.

Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

Repetition av ÄBK’s regler som gäller vid upptagning av fritidsbåt:

Den dag ni bokar sjösättning så är ni med och hjälper tills sista båt är sjösatt.


/Hamnkapten