Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan. När du bokar och skriver upp ditt namn har du godkänt våra villkor.

Följande Sjösättningsdagar gäller för säsongen 2016:

TISDAG12 APRIL 17:00-21:00 max 5 st
TORSDAG 21 APRIL 17:00-21:00 max 5 st
LÖRDAG 23 APRIL 09:00-15:00
TORSDAG 28 APRIL 17:00-21:00 max 5 st
LÖRDAG 7 MAJ 09:00-15:00
TISDAG 10 MAJ 17:00-21:00 max5 st
LÖRDAG 14 MAJ 09:00 – 15:00
TISDAG 17 MAJ 17:00 – 21:00 max5 st
LÖRDAG 21 MAJ 09:00 – 15:00
TORSDAG 24 MAJ 17:00 – 21:00 max 5 st
LÖRDAG 28 MAJ 09:00 – 15:00

Som informerades under årsmötet så måste vi använda listorna som finns i sjösättningspärmen i klubbhuset. Vårt elektroniska bokningssystem håller på att skrivas om för att bli mer lättarbetat och detta skall vara klart till hösten.

/Hamnkapten