2016 årsmöte i ÄlvängensBåtklubb.

Tid: Måndag den 14 mars 2016, kl.18.30

Plats: Klubbhuset

Klubben bjuder på dricka, fralla/kaka.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fredag 4/3 2016.

Lämnas via mail-adress styrelsen@alvangensbatklubb.se eller till föreningens

postadress, ÄBK, Box 16, 446 21 Älvängen.


OBS! Var vänlig och meddela, senast 11 mars, om du kommer,

så vi vet hur mycket fika som skall ordnas!