Hej

Älvängens Båtklubb har blivit informerad om att man bör utse en miljöansvarig i föreningen och som har till uppgift att hantera frågor inom miljöområdet och verka för att vår klubb följer de lagar och bestämmelser som finns inom detta område.

Klas Jacobsson har blivit tillfrågad om detta uppdrag av styrelsen och vi är glada att han tackat ja att ta på sig detta uppdrag.

/Styrelsen