Ett stort tack riktas till alle er som under söndagen den 18/1 hjälpte till att städa upp efter stormen Egons framfart.
Det var mycket bråte som hade spolats upp på land vi den översvämning som följde i stormens spår och detta är nu undanröjt och det är åter snyggt och prydligt på vår fina anläggning i Älvängen.

TACK!!!!

/Hamnkaptenen