Hej alla ÄBK medlemmar.

Jag vill härmed informera att det planerade upprättandet av 5 nya båtfack (5*12 meter) innom ÄBK’s hamnområde äntligen har fått alla erfordeliga dokumetat godkännda samt byggstarts godkännande från och med 6/8 2014.
Vad som nu kommer att hända är att torsdagen den 14/8 kommer markförberedelse innom ovan markerat område (märkt nytt båthus) inledas för att kommande vecka kunna asfalteras innan själva byggnaden reses.

Förhoppningen är att vi innan mitten av oktober skall kunna ha den ny byggnaden klar och under själva byggnationen så kan det bli lite rörigt vilket jag hoppas alla har förståelse för.

MVH

Claes C