Hej

Vi i styrelsen hade torsdagen den 15/11 ett extra inkallat möte i klubbhuset. Anledning till mötet var att vi har fått en offert på att göra förändringar på förankringen av vår flytbrygga, då ett antal av medlemmarna kört på dessa i samband med sjösättning och upptagning, vilket naturligtvis inte är bra. L&P Marina produkter har lämnat en offert på att byta ut betongklumparna (4st) och ersätta dessa med metall ( hajkäft a 30kg/st) till en uppskattad kostnad av 40-50 tkr exkl. moms. Vi gjorde en gemensam bedömning att vi får avvakta och själva undersöka möjligheten till annan lösning p.g.a kostnaden.
Är det någon som har någon bra ide så är detta naturligtvis välkommet.
Jan Eng
ordf.