Farleden avstängd 27 augusti – 19 september 2021

Jordfallsbron

Position 57°51,3’N 012°00,5’E; Sjökort 1352

Dubbelklaffbro

Segelfri höjd: 11m
Segelfri bredd: 40m

På grund av underhållsarbete är farleden förbi Jordfallsbron avstängd för all fartygstrafik 27 augusti kl. 12.00 – 19 september kl. 12.00.