Arbetsdag har bestämts till Lördagen den 31 oktober kl 0900-1500. Det är endast enklare underhållsarbeten som skall genomföras. Exempelvis röja ogräs mm. Renovering av yttre bryggan hänskjuts till vårens arbetsdag.

Bra om några arbetsvilliga kan inställa sig men alla behöver inte komma. Pga coronatider så kommer ingen att debiteras för utebliven städdag under 2020.