Upplev båtlivet – med extra hänsyn och säkerhet i sommar!

Att komma ut på sjön, andas frisk luft och röra på sig är i grunden hälsobefrämjande och rätt hanterat en möjlighet till välbefinnande. Alltså borde alla få uppleva båtlivet i sommar!

Hur kan vi båtmänniskor använda våra båtar trots det rådande läget med en pågående pandemi?

Belastning av sjukvården
En av de viktigaste saker vi som enskilda medborgare och båtägare måste ta hänsyn till, är att inte belasta sjukvården med andra skador och krämpor som vi kan undvika.

Därför, tänk i första hand på att vara försiktig, utsätt dig inte för risken att skada dig. Känner du dig lite osäker, avstå från att klättra på stegen eller att hoppa i land. Iaktta största försiktighet med allt du gör i samband med båtlivet i detta läge.
Kan jag rusta båten?
Båtar som står på båtklubbar och marinor har ju av naturliga skäl rejäla avstånd mellan sig. Oftast står de ute i den fria luften. Här finns stora möjligheter att hålla rejäla avstånd båtägarna emellan. Om du åker kommunalt till och från båten, se till att följa de gällande rekommendationerna. Tänker vi på de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdar borde dessa miljöer utgöra en minimal risk för smittspridning.
När vi ger oss ut på sjön
Sjölivet är ju av naturen ett sätt att inte trängas på små ytor. Att ge sig ut på sjön är heller inget problem så länge du vidtar försiktighetsåtgärder och tänker igenom hur du agerar. Några råd som ligger i linje med allmänna rekommendationer:
• Stanna hemma om du känner symtom på feber, snuva och hosta.
• Tänk på att verkligen försöka minimera alla skaderisker i ditt båtliv.
• Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” som den närmaste
familjen.
• Tvätta händerna ofta med tvål och ha handsprit med ombord.
• Lägger du till i gästhamn, följ hamnens rekommendationer.
• Välj gärna naturhamnar.
• Håll avstånd på bryggor och i land.
• Håll avstånd mellan båtarna i hamn.
• Använd flytväst, minimerar risken för olyckor och drunkning.

Upplev Båtlivet är ett initiativ av alla båtlivsorganisationer och syftet är att visa på allt det fina med att vara på sjön i en fritidsbåt – och denna sommar med extra fokus på hänsyn, ansvar och omtanke. Vår gemensamma hemsida är www.upplevbatlivet.se
Kontakt Sweboat: mats.eriksson@sweboat.se. Svenska Kryssarklubben: per.berkhuizen@sxk.se. Svenska Båtunionen: carl@batunionen.com. Svenska Seglarförbundet: marie@ssf.se Riksföreningen Gästhamnar Sverige: dick@netterlid.se

/Styrelsen