Så var höstens upptagningsdagar planerade och klara och ni kommer direkt till bokningssidan genom att ”Klicka Här”

Datum

Kranförare

OBS!!

TISDAG 10 September

Tommy Björk

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 14 September

Bo Lind

09:00-15:00

TISDAG 17 September

Stefan Andersson

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 21 September

Morgan Johansson

09:00-15:00

TORSDAG 26 September

Bo Carlsson

17:00-21:00 max5 st

TISDAG 1 Oktober

Björn Helenius

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 5 Oktober

Rodny Jernberg

09:00-15:00

LÖRDAG 12 Oktober

Ingvar Johansson

09:00-15:00

TORSDAG 17 Oktober

Göran Stendahl

17:00-21:00 max5 st

LÖRDAG 26 Oktober

Sven Gester

09:00-15:00

Extra

Lars-Åke Källefjärd

Telefonnumret till kranförarna på respektive dag som ni ser ovan hittar ni i medlemsmatrikeln på hemsidan eller så kommer dessa att stå i vårt bokningssystem på webben som vi använder oss av.
Båtägaren bär fullt ansvar för skador på sin egendom i samband med lyft och transport som Båtägaren beställer av klubben. Båtägaren ansvarar tillika för skador som drabbar tredje man och klubbens egendom i samband med lyft och transport av sin egendom där båtägarens egendom orsakar skadan.
Båtägare skall innan sjösättning/upptagning intyga att båten är försäkrad och detta görs genom om att du gör en bokning via bokningssystemet på webben eller genom att du skriver upp ditt namn på självuptagningslista i klubbhuset innan lyft och du har i och med detta godkänt våra villkor.

/Hamnkaptenen