Årsmöte i Älvängens Båtklubb.

Tid: Måndag den 25 mars 2019, kl.18.30

Plats: Klubbhuset

Klubben bjuder på kaffe, dricka, fralla/kaka.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast onsdag 17 mars 2019. Lämnas via mail-adress styrelsen@alvangensbatklubb.se eller till föreningens

postadress, ÄBK, Box 16, 446 21 Älvängen.

OBS:

Var vänlig och meddela, senast 17 mars, om du kommer,

så vi vet hur mycket fika som skall ordnas!

/Styrelsen